Celkem rušný víkend (25-27.6.2018) měli za sebou strážníci mimo jiné i díky řidičům, kteří řídili motorové vozidlo pod vlivem alkoholu.

První případ se odehrál 26.5.2018 v 5.10 hodin, kdy si strážníci v ulici 9.května všimli osobního motorového vozidla, jehož řidič svojí jízdou upoutal jejich pozornost. U 24 letého řidiče z Milovic byla provedena dechová zkouška, která dopadla s pozitivním výsledkem 1,08‰.

Ještě týž den, ale ve večerních hodinách byl kontrolován 37 letý řidič z Prahy v ulici Komenského, u kterého dechová zkouška potvrdila přítomnost alkoholu 1,73‰.

Poslední případ se odehrál v neděli 27.5.2018 v 19.30 hodin U Nové hospody, kdy strážník obsluhující MKDS zpozoroval ženu, která se pohybuje v blízkosti zaparkovaného vozidla a vykazuje známky požití alkoholu nebo jiných návykových látek. Následně žena nastoupila do vozidla na místo řidiče, ve kterém se nacházely další dvě osoby a pokoušela se z místa odjet. Ženě trvalo dobrých 5 minut než opustila parkoviště u vestibulu ČD a právě tato doba stačila strážníkům k tomu, aby dorazili včas na místo a vozidlo zastavili. Provedená dechová zkouška u 38 leté řidičky ze Semic potvrdila přítomnost alkoholu, tentokrát ve výši 3,48‰. Šetřením bylo zjištěno, že ve vozidle se nacházela 6 letá dcera řidičky i skutečnost, že žena má správním orgánem vysloven zákaz činnosti k řízení motorových vozidel. V tomto případě se událostí zabývá nejen Policie ČR, ale i příslušný orgán MěÚ.

Všemi uvedenými případy se zabývá Policie ČR jako podezření ze spáchání trestného činu dle § 274 trestního zákoníku - Ohrožení pod vlivem návykové látky.