"Děláme LYSOU bezpečnější"

Aby se občan v určitém místě cítil bezpečně, musí mít validní informace o bezpečnostní situaci. Proto vám budeme pravidelně poskytovat statistické přehledy kriminality a mapy kriminality ve městě a okolí.

Statistické přehledy vám poskytnou informace o počtech trestných činů zjištěných v určitém období, dozvíte se, jaká je jejich struktura a vývoj. Z indexu objasněnosti zjistíte, jak úspěšní jsme v boji s trestnou činností. Mapy kriminality vám ukáží, na kterých místech nejčastěji dochází k protiprávnímu jednání.

V sekci "stalo se...", mimo jiné naleznete přehled a informace o průběhu bezpečnostních opatření a akcí.
pátek, březen 08, 2019 Stalo se...
Ve dnech 01.03. 2019 a 04.03.2019 bylo kamerou MKDS zjištěno u dvou řidičů osobních vozidel nerespektování světelné a zvukové výstražné signalizace kdy i když svítilo červené výstražné světlo vjeli na železniční přejezd. Oba případy byly po...
pátek, březen 08, 2019 Stalo se...
Dne 17.02.2019 ve 12.20 hod. obdržela dozorčí služba MP oznámení o otravě ženy neznámou látkou. Na místo byla vyslána hlídka MP,která zde zjistila,že v domě se nachází žena,která jeví známky intoxikace alkoholem. Provedenou orientační dechovou zkouškou...
pátek, březen 08, 2019 Stalo se...
Dne 12.02.2019 v 01.16 hod. vykonávala hlídka MP kontrolu žel.stanice ČD v Lysé nad Labem. Při tom bylo zjištěno,že před administrativní budovou ČD leží na zemi neznámá osoba. Při bližším ohledání bylo zjištěno,že se jedná o staršího muže,který nejeví...
pátek, březen 08, 2019 Stalo se...
Dne 07.02.2019 v 01.42 hod. hlídka MP prováděla obchůzkovou službu,když si všimla tří žen,které jevily známky podnapilosti.Jedna z žen posléze nasedla do osobního vozidla a rozjela se s ním do ulice Masarykova. Motorizovaná hlídka MP zde vozidlo...
pondělí, únor 25, 2019 Stalo se...
V případě volání na tísňovou linku dodržujte tyto zásady Stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Zejména uveďte: vaše jméno a příjmení, číslo telefonu, ze kterého voláte, co se stalo, kdy se událost stala nebo zda se právě děje, kolik...