Dne 20. 10. 2018 v 4.15 hodin projednávali strážníci přestupek proti majetku s 22 letým mužem z Lysé nad Labem. Muž posilněn alkoholem převracel a kopal do odpadkových košů, které jsou umístěny v podchodu na místním nádraží.

Při bližším šetřením na místě byla zjištěna i rozbitá skleněná výplň vstupních dveří do vestibulu na litolské straně. Jakoukoliv spojitost s rozbitím skla muž striktně odmítal. Následně vyhodnocené kamerové záznamy ovšem potvrdili opak. Na základě zjištěných skutečností byl muž seznámen s tím, že věc bude projednávat správní orgán. Vandalovi hrozí ve správním řízení pokuta do 50 000 Kč a samozřejmě i náhrada škody.