Zákonem stanovené podmínky výběrového řízení:

  • občan ČR starší 18 let
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • zdravotně způsobilý 
  • bezúhonný 
  • spolehlivý

Další požadavky:

  • znalost práce na PC (Word, Excel)
  • řidičský průkaz sk. B (platí pro žadatele starší 21 let)
  • získání zbrojního průkazu sk. "D" (nejdéle do 6 měsíců od získání osvědčení strážníka, u žadatele mladšího 21 let, do 6 měsíců od dosažení potřebného věku k získání ZP)

Výhodou:

  • platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle z.č. 553/1991 Sb o obecní policii

Způsob a termín nástupu:

pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem možným dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky:

průběžně

Náležitosti přihlášky:

  • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského  průkazu, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis

Více se dozvíte  na  http://www.mplysa.cz/index.php/o-mestske-policii/nabor