V případě volání na tísňovou linku dodržujte tyto zásady

Stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Zejména uveďte:

  • vaše jméno a příjmení,
  • číslo telefonu, ze kterého voláte,
  • co se stalo,
  • kdy se událost stala nebo zda se právě děje,
  • kolik osob potřebuje pomoc.

Upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí výbuchu, nebezpečné látky apod.) a na komplikace v dojezdové trase – neprůjezdná cesta aj

tisnova cisla