mp znakVe dnech 01.03. 2019 a 04.03.2019 bylo kamerou MKDS zjištěno u dvou řidičů osobních vozidel nerespektování světelné a zvukové výstražné signalizace kdy i když svítilo červené výstražné světlo vjeli na železniční přejezd. Oba případy byly po zadokumentování předány správnímu orgánu na Odbor dopravy k řešení. Řidičům za tento přestupek hrozí přidělení 7 trestných bodů,pokuta ve výši 2.500 - 5.000,- Kč a zákaz činnosti (řízení) 1-6 měsíců.

alkoholtesterDne 17.02.2019 ve 12.20 hod. obdržela dozorčí služba MP oznámení o otravě ženy neznámou látkou. Na místo byla vyslána hlídka MP,která zde zjistila,že v domě se nachází žena,která jeví známky intoxikace alkoholem. Provedenou orientační dechovou zkouškou bylo u ženy naměřeno 3.28 promile alkoholu.Dalším šetřením bylo zjištěno,že žena údajně ještě spolykala blíže neurčené množství nezjištěných prášků. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byla žena v přímém ohrožení života převezena posádkou RZS do nemocnice. Celou věc nadále šetří PČR.

alkoholtesterDne 07.02.2019 v 01.42 hod. hlídka MP prováděla obchůzkovou službu,když si všimla tří žen,které jevily známky podnapilosti.Jedna z žen posléze nasedla do osobního vozidla a rozjela se s ním do ulice Masarykova. Motorizovaná hlídka MP zde vozidlo zastavila a u řidičky byla provedena orientační dechová zkouška,která byla pozitivní, s výsledkem 0,83 promile. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byla na místo přivolána hlídka OO PČR,která si věc na místě převzala k provedení dalších opatření.

mp znakDne 12.02.2019 v 01.16 hod. vykonávala hlídka MP kontrolu žel.stanice ČD v Lysé nad Labem. Při tom bylo zjištěno,že před administrativní budovou ČD leží na zemi neznámá osoba. Při bližším ohledání bylo zjištěno,že se jedná o staršího muže,který nejeví známky života. Na místo byla přivolána Zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky. Prvotním ohledáním lékař nezjistil na těle mrtvého známky násilí. Celou věc si na místě převzala PČR,která bude provádět další šetření. 

V případě volání na tísňovou linku dodržujte tyto zásady

Stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Zejména uveďte:

  • vaše jméno a příjmení,
  • číslo telefonu, ze kterého voláte,
  • co se stalo,
  • kdy se událost stala nebo zda se právě děje,
  • kolik osob potřebuje pomoc.

Upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí výbuchu, nebezpečné látky apod.) a na komplikace v dojezdové trase – neprůjezdná cesta aj

tisnova cisla